Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Vzájemná poloha dvou kružnic


Příklad č.:  2860
www.SbirkaPrikladu.eu/p/2860

Zařazen do skupin:
Početní úlohy s kružnicí a kruhem
Stupeň školy:
2.stupeň ZŠ

Autor:
Eva Kopcová
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Dvě kružnice s poloměry 13 cm a 15 cm se protínají v bodech A,B tak, že délka úsečky AB je 24 cm. Vypočtěte vzdálenost středů těchto kružnic.

×

Řešení příkladu není k dispozici

Výsledek příkladu


Vzdálenost středů těchto kružnic je 14 cm.
×