Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Výpočet hranol


Příklad č.:  4619
www.SbirkaPrikladu.eu/p/4619

Zařazen do skupin:
Objemy a povrchy těles
Stupeň školy:
2.stupeň ZŠ

Autor:
Martina Krupová
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Vypočti objem a povrch hranolu o výšce 10 cm. Který má podstavu tvaru pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami délky 3 cm a 4cm.

Řešení příkladu


Objem
 (Sje obsah podstavy)
Spočítám obsah podstavy 

V = 60 cm3

Povrch
 (Spl je obsah pláště)
Obsah podstavy již znám 
Pro výpočet obsahu pláště potřebuji znát délu strany c 

c = 5
Vypočtu obsah pláště = obsah tří obdélníků, které jej tvoří 

S = 132 cm2

Výsledek příkladu


V = 60 cm3
S = 132 cm2 
×