Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Soustavy rovnic s parametrem


Příklad č.:  4873
www.SbirkaPrikladu.eu/p/4873

Zařazen do skupin:
Soustavy lineárních rovnic s parametrem
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Jiří Závodný
Obtížnost dle autora:
5
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Je dána soustava dvou rovnic o dvou neznámých s reálným parametrem . Určete hodnoty parametru tak, aby řešení soustavy leželo v II. kvadrantu.
×

Řešení příkladu není k dispozici

Výsledek příkladu


×