Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Zobrazení v Gaussově rovině


Příklad č.:  4889
www.SbirkaPrikladu.eu/p/4889

Zařazen do skupin:
Gaussova rovina
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Kateřina Červenková
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Zobrazte v Gaussově rovině množinu všech komplexních čísel z, pro něž platí:

Řešení příkladu


Jedná se o množinu bodů, jejichž vzdálenost od bodu je rovna 4. Tyto body vytvoří kružnici o středu - 2 a poloměru 4.

Výsledek příkladu


×