Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Zobrazení v Gaussově rovině


Příklad č.:  4890
www.SbirkaPrikladu.eu/p/4890

Zařazen do skupin:
Gaussova rovina
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Kateřina Červenková
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Zobrazte v Gaussově rovině množinu komplexních čísel z, pro která platí:

Řešení příkladu


Hledáme obrazy čísel, jejichž vzdálenost od čísla je menší nebo rovna 2. Takové body vyplní kruh o středu v bodě  a o poloměru 2

Výsledek příkladu


×