Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Zobrazení v Gaussově rovině


Příklad č.:  4892
www.SbirkaPrikladu.eu/p/4892

Zařazen do skupin:
Gaussova rovina
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Kateřina Červenková
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Zobrazte v Gaussově rovině množinu všech komplexních čísel z, pro která platí

Řešení příkladu


Hledáme obrazy čísel, které mají stejnou vzdálenost od 0 jako od čísla . Takové body tvoří osu úsečky, jejíž krajní boy jsou právě obrazy čísel 0 a .

Výsledek příkladu


×