Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Zobrazení v Gaussově rovině


Příklad č.:  4893
www.SbirkaPrikladu.eu/p/4893

Zařazen do skupin:
Gaussova rovina
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Kateřina Červenková
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Zobrazte v Gaussově rovině množinu všech komplexních čísel z, pro která platí:

Řešení příkladu


Hledáme obrazy čísel, jejichž vzdálenost od čísla 0 je menší nebo rovna jejich vzdálenosti od čísla . Takovéto body vyplní polorovinu s hraniční přímkou, která je osou úsečky o krajních bodech 0 a .
Tato polorovina obsahuje jako vnitřní bod např. bod  , protože vzdálenost od 0 má být menší, k nule tedy mají body "blíže".


Výsledek příkladu


×