Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Zobrazení v Gaussově rovině


Příklad č.:  4895
www.SbirkaPrikladu.eu/p/4895

Zařazen do skupin:
Gaussova rovina
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Kateřina Červenková
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Zobrazte v Gaussově rovině množinu všech komplexních čísel z, pro která platí:

Řešení příkladu


Hledáme obray všech čísel, jejichž vzdálenost od čísla je jiná než 3. Takové body vyplní celou rovinu s výjimkou kružnice o středu v bodě 4i a poloměru 3.

Výsledek příkladu


×