Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Zobrazení v Gaussově rovině


Příklad č.:  4896
www.SbirkaPrikladu.eu/p/4896

Zařazen do skupin:
Gaussova rovina
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Kateřina Červenková
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Zobrazte v Gaussově rovině množinu všech komplexních čísel z, pro která platí:

Řešení příkladu


Hledáme obrazy všech bodů, jejchž vzdálenost od obrazu čísla 6i je větší nebo rovna jejich vzdálenosti od čísla -6. Tyto body vyplní polorovinu s hraniční přímkou v ose úsečky dané body 6i a -6. Vnitřním bodem poloroviny bude např. bod z= -2.

Výsledek příkladu


×