Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Zobrazení v Gaussově rovině


Příklad č.:  4898
www.SbirkaPrikladu.eu/p/4898

Zařazen do skupin:
Gaussova rovina
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Kateřina Červenková
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Zobrazte v Gaussově rovině obrazy všech komplexních čísel z, pro která platí:

Řešení příkladu


Hledáme obrazy všech čísel, která mají stejnou vzdálenost od tří bodů - obrazů čísel - 2, - 2i a 0. Toto zadání splňuje jediný bod roviny - střed kružnice opsané trojúhelníku, jehož vrcholy právě tyto tři body tvoří. Hledaný bod je v průsečíku os stran trojúhelníka ( pro jeho nalezení stačí sestrojit osy dvě)

Výsledek příkladu


×