Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Graf funkce s odmocninou


Příklad č.:  4900
www.SbirkaPrikladu.eu/p/4900

Zařazen do skupin:
Funkce s odmocninami a jejich grafy
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Petr Volník
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Načrtněte graf funkce a určete definiční obor a obor hodnot:


Řešení příkladu
Při hledání grafu zadané funkce budeme postupovat ve dvou krocích:

( i ) nakreslíme graf pomocné funkce 
Druhou odmocninu lze vypočítat jen z čísel větších či rovných nule.


funkce  je rostoucí , obor hodnot je interval 

 ( ii ) výslednou funkci  pak získáme posunutím grafu pomocné funkce  po ose y o jednu jednotku směrem nahoru
Definiční obor se tímto posunem nezmění, změní se však obor hodnot


Výsledek příkladu
×