Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Graf funkce s odmocninou


Příklad č.:  4903
www.SbirkaPrikladu.eu/p/4903

Zařazen do skupin:
Funkce s odmocninami a jejich grafy
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Petr Volník
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Načrtněte graf funkce a určete definiční obor a obor hodnot:


Řešení příkladu
Při hledání grafu zadané funkce budeme postupovat ve třech krocích:

( i ) nakreslíme graf pomocné funkce 
Druhou odmocninu lze vypočítat jen z čísel větších či rovných nule.


funkce  je rostoucí , obor hodnot je interval 

( ii ) nyní nakreslíme graf funkce který získáme pronásobením všech hodnot pomocné funkce  mínus jedničkou.
Graf funkce je také osově souměrný s grafem pomocné funkce podle osy x souřadnicového systému.


( iii ) graf výsledné funkce  získáme posunutím grafu funkce  po ose y o jednu jednotku směrem dolů

Výsledek příkladu
×