Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Graf funkce s odmocninou


Příklad č.:  4906
www.SbirkaPrikladu.eu/p/4906

Zařazen do skupin:
Funkce s odmocninami a jejich grafy
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Petr Volník
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Načrtněte graf funkce a určete definiční obor a obor hodnot:


Řešení příkladu
Výraz pod druhou odmocninou musí být , proto při hledání definičního oboru zadané funkce musí platit:


Graf hledané funkce proto získáme ve dvou krocích:

( i ) nakreslíme graf pomocné funkce 
Druhou odmocninu lze vypočítat jen z čísel větších či rovných nule.


funkce  je rostoucí , obor hodnot je interval 

( ii ) graf zadané funkce  získáme posunutím grafu pomocné funkce  o dvě jednotky po ose x směrem doprava

Výsledek příkladu
×