Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Graf funkce s odmocninou


Příklad č.:  4908
www.SbirkaPrikladu.eu/p/4908

Zařazen do skupin:
Funkce s odmocninami a jejich grafy
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Petr Volník
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Načrtněte graf funkce a určete definiční obor a obor hodnot:


Řešení příkladu
Při hledání grafu zadané funkce budeme postupovat ve dvou krocích:

( i ) nakreslíme graf pomocné funkce 
Druhou odmocninu lze vypočítat jen z čísel větších či rovných nule.


funkce  je rostoucí , obor hodnot je interval 

 ( ii ) výslednou funkci  pak získáme pronásobením všech hodnot pomocné funkce  mínus třemi.
Definiční obor se oproti pomocné funkci nezmění, změní se obor hodnot.

Výsledek příkladu
×