Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Zobrazení v Gaussově rovině


Příklad č.:  4964
www.SbirkaPrikladu.eu/p/4964

Zařazen do skupin:
Gaussova rovina
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Kateřina Červenková
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Zobrazte v Gaussově rovině všechna komplexní čísla, pro která platí:

Řešení příkladu


Hledáme obrazy všech čísel, pro která je vzdálenost od čísla menší nebo rovna 3 a větší než 2. Takové body vyplní mezikruží mezi kružnicí o poloměru 3 a kružnicí o poloměru 2. Středy obou kružnic leží v bodě . Vnější kružnice k řešení patří, vnitřní nepatří.

Výsledek příkladu


×