Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Zobrazení v Gaussově rovině


Příklad č.:  4980
www.SbirkaPrikladu.eu/p/4980

Zařazen do skupin:
Gaussova rovina
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Kateřina Červenková
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Zobrazte v Gaussově rovině množinu obrazů všech komplexních čísel z, pro která platí:

Řešení příkladu


Hledáme množinu všech komplexních čísel, jejichž vzdálenost od obrazu čísla je větší než 2. Takové body leží vně kruhu o poloměru 2 a středu v bodě . Hraniční kružnice k řešení nepatří.

Výsledek příkladu


×