Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Zobrazení v Gaussově rovině


Příklad č.:  4981
www.SbirkaPrikladu.eu/p/4981

Zařazen do skupin:
Gaussova rovina
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Kateřina Červenková
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Zobrazte v Gaussově rovině množinu všech komplexních čísel, pro která platí:

Řešení příkladu


Hledáme všechna čísla, jejichž vzdálenost od čísla  je větší nebo rovna 1 a menší než 3.
Takové body vytvoří mezikruží tvořené kružnicemi o středu a poloměrech 1 a 3.
Vnitřní hraniční kružnice k řešení patří, vnější nepatří.

Výsledek příkladu


×