Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Dělitelnost dvěma


Příklad č.:  5048
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5048

Zařazen do skupin:
Rozklad na součin prvočísel
Stupeň školy:
2.stupeň ZŠ

Autor:
Martina Krupová
Obtížnost dle autora:
2
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Doplňte vynechanou číslici tak, aby vzniklé číslo bylo dělitelné dvěma:
a) 
b) 
c) 

Řešení příkladu


Platí: číslo je dělitelné dvěma, má-li na místě jednotek sudou číslici, nebo nulu.
a) na místě jednotek je 8 ... sudá číslice. Za vynechanou číslici můžeme tedy doplnit libovolnou číslici. Správné řešení je tedy 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
b) vynechány jsou jednotky; na místo jednotek musíme doplnit nulu, nebo sudou číslici. Správné řešení je tedy 0; 2; 4; 6; 8
c) na místě jednotek je 3 ... lichá číslice. Ať za vynechanou číslici dopníme cokoli, nikdy nebude vzniklé číslo dělitelné dvěma. Správné řešení je tedy 

Výsledek příkladu


a) 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
b) 0; 2; 4 ;6; 8
c) 
×