Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Dělitelnost čtyřmi


Příklad č.:  5050
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5050

Zařazen do skupin:
Rozklad na součin prvočísel
Stupeň školy:
2.stupeň ZŠ

Autor:
Martina Krupová
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Doplňte vynechanou číslici tak, aby vzniklé číslo bylo dělitelné čtyřmi:
a) 
b) 
c) 

Řešení příkladu


Platí: číslo je dělitelné čtyřmi, má-li poslední dvojčíslí dělitelné čtyřmi.
a) 48 je dělitelné čtyřmi. Za vynechanou číslici můžeme tedy doplnit cokoli. Správné řešení je tedy 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
b) Diskutujme všechny možnosti pro poslední dvojčíslí 3X
X= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3X= 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Dělitelné čtyřmi je 32 a 36. Správné řešení je tedy 2; 6
c) na místě jednotek je číslice 3. Neexistuje dvojciferné číslo končící na 3 a dělitelné čtyřmi. Správné řešení je tedy 

Výsledek příkladu


a) 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
b) 2; 6 
c) 
×