Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Kvadratická rovnice s absolutní hodnotou graficky


Příklad č.:  5106
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5106

Zařazen do skupin:
Kvadratická funkce s absolutní hodnotou
Kvadratické rovnice s absolutní hodnotou
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Radka Jeništová
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Na základě grafů funkcí rozhodněte o počtu řešení rovnice

Řešení příkladu
Existují 4 průsečíky grafu funkce  a grafu funkce , a proto rovnice má 4 řešení.
Kontrola: Porovnáme souřadnici y vrcholu paraboly  kvadratické funkce    s  y  souřadnicí konstantní funkce  :
     4 průsečíky A, B, C, D


Výsledek příkladu


Existují 4 průsečíky grafů funkcí, a proto rovnice má 4 různá řešení.
×