Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Kvadratická rovnice s absolutní hodnotou graficky


Příklad č.:  5107
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5107

Zařazen do skupin:
Kvadratická funkce s absolutní hodnotou
Kvadratické rovnice s absolutní hodnotou
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Radka Jeništová
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Na základě grafů funkcí rozhodněte o počtu řešení rovnice

Řešení příkladu


Grafy funkcí   a    se protínají ve třech bodech, a proto má rovnice 3 řešení.
Kontrola: Porovnáme y souřadnici vrcholu paraboly   s  y souřadnicí konstantní funkce


Platí      , a proto existují 3 průsečíky A, B, C

Výsledek příkladu


Existují 3 průsečíky grafů funkcí, a proto má rovnice 3 různá řešení.
×