Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Obsah kruhu


Příklad č.:  5152
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5152

Zařazen do skupin:
Početní úlohy s kružnicí a kruhem
Stupeň školy:
2.stupeň ZŠ

Autor:
Martina Krupová
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Vypočtěte obsah kruhu k(S; 3,1cm). Pracujte s přesnosti na dvě desetinná místa.

Řešení příkladu


Kruh má poloměr r = 3,1cm
Pro obsah kruhu platí: 


Obsah tohoto kruhu je 30,19cm2.

Výsledek příkladu


Obsah tohoto kruhu je 30,19cm2
×