Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Konstrukce kružnice


Příklad č.:  5230
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5230

Zařazen do skupin:
Konstrukční úlohy s kružnicí a kruhem
Stupeň školy:
2.stupeň ZŠ

Autor:
Petr Jaroš
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Jsou dány dvě různoběžky p, q mající společný průsečík S. Na různoběžce p sestroj dále bod X tak, aby |SX| = 4 cm. Sestroj kružnici k tak, aby se dotýkala obou různoběžek a procházela bodem X.

Řešení příkladu


Postup konstrukce:


Výsledek příkladuŘešením úlohy jsou dvě kružnice k1 a k2, jejichž středy leží na ose různoběžek.
×