Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Množina bodů daných vlastnosti s využitím kružnice


Příklad č.:  5255
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5255

Zařazen do skupin:
Přímky, polopřímky, roviny, poloroviny, úsečky, množiny bodů dané vlastnosti
Konstrukční úlohy s kružnicí a kruhem
Stupeň školy:
2.stupeň ZŠ

Autor:
Petr Jaroš
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Je dána kružnice k (S; r = 4cm) a bod A, přičemž platí . Sestroj množinu všech bodů, které mají od kružnice k vzdálenost 2 cm a od bodu A vzdálenost 3 cm.

Řešení příkladu


Postup konstrukce:


Výsledek příkladuMnožinou bodů daných vlatností jsou dva body - X a Y 
×