Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Množina bodů daných vlastností s využitím kružnice


Příklad č.:  5256
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5256

Zařazen do skupin:
Přímky, polopřímky, roviny, poloroviny, úsečky, množiny bodů dané vlastnosti
Konstrukční úlohy s kružnicí a kruhem
Stupeň školy:
2.stupeň ZŠ

Autor:
Petr Jaroš
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Je dána kružnice k(S,6cm)  a přímka p, jejíž vzdálenost od bodu S jsou 4 cm. Sestrojte množinu všech bodů, které mají od přímky p vzdálenost 2 cm a od kružnice k vzdálenost 4 cm

Řešení příkladu


Postup konstrukce:


Výsledek příkladuÚloha má pět řešení - body X, Y, R, Z a S.
×