Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Množina bodů daných vlastností s využitím kružnice


Příklad č.:  5316
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5316

Zařazen do skupin:
Přímky, polopřímky, roviny, poloroviny, úsečky, množiny bodů dané vlastnosti
Konstrukční úlohy s kružnicí a kruhem
Stupeň školy:
2.stupeň ZŠ

Autor:
Petr Jaroš
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Jsou dány body A, B a C, které neleží na jedné přímce. Sestroj množinu všech bodů, které mají od přímek AB a AC stejnou vzdálenost a od bodu B mají vzdálenost 4 cm.

Řešení příkladu


Postup konstrukce:                            
  Množinu všech bodů, které mají od dvou různoběžných přímek AB a AC stejnou vzdálenost, jsou osy úhlů, které různoběžky svírají - jedná se o dvojici kolmých přímek. Druhou množinou bodů dle zadání je kružnice se středem v bodě B o poloměru 4 cm.

Výsledek příkladu1. varianta: Úloha má dvě řešení - body M

2. varianta: Úloha má 4 řešení - body M
×