Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Skalární součin vektorů


Příklad č.:  5341
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5341

Zařazen do skupin:
Početní operace s vektory, velikost vektoru
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Kateřina Červenková
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Napište souřadnice vektorů   a určete jejich skalární součin

Řešení příkladu


Souřadnice vektoru lze určit přímo z obrázku tak, že si uvědomíme, že nám vektor určuje způsob, jak (o kolik dílků) se máme posunout ve směru osy x a y, abychom se přemístili z počátečního do koncového bodu.
Je tedy 
Druhá možnost je použít souřadnice krajních bodů a vypočíst z nich souřadnice vektoru: 


Skalární součin vektorů vypočteme podle vzorce  , tedy  

Výsledek příkladu×