Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Ǔhel dvou vektorů


Příklad č.:  5342
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5342

Zařazen do skupin:
Úhel vektorů
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Kateřina Červenková
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Vypočtěte velikost úhlu, který svírají vektory na obrázku:

Řešení příkladu


Souřadnice vektorů jsou 
Úhel dvou vektorů určíme ze vztahu , kde v čitateli je skalární součin vektorů a ve jmenovateli součin jejich velikostí.

Výsledek příkladu


58°12'
×