Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Úhel dvou vektorů


Příklad č.:  5346
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5346

Zařazen do skupin:
Úhel vektorů
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Kateřina Červenková
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Určete velikost úhlu, který svírají vektory na obrázku:

Řešení příkladu


Souřadnice vektorů jsou 

Velikost úhlu, který svírají, vypočteme podle vzorce , kde v čitateli je skalární součin vektorů a ve jmenovateli součin jejich velikostí

Výsledek příkladu


163°48'
×