Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Slovní zadání výrazu


Příklad č.:  5489
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5489

Zařazen do skupin:
Slovní zadání algebraického výrazu
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Radka Jeništová
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladuVyjádřete ve tvaru kvadratického mnohočlenu přirozená čísla, která dostaneme, když od druhé mocniny lichého čísla odečteme číslo 1. Rozkladem mnohočlenu pak dokažte, že všechna tato čísla jsou dělitelná číslem 8.

Řešení příkladu


Liché číslo lze psát ve tvaru:  kde n je celé číslo.
Potom jeho druhá mocnina je , zmenšená o 1 pak
Upravíme na tvar:
Máme dokázat, že číslo  je dělitelné číslem 8:
Číslo je dělitelné 8, je-li sudé a zároveň dělitelné 4.
Dané číslo je dělitelné 4 vždy, protože 4 se vyskytuje v jeho rozkladu.
Dvojčlen lze upravit na: , což je součin dvou po sobě jdoucích přirozených čísel, z nichž jedno tedy musí být vždy sudé.
Závěr: Součin  je dělitelný číslem 2 i 4, takže jsme dokázali, že číslo  je dělitelné číslem 8.

Výsledek příkladu×