Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Reciproční rovnice


Příklad č.:  5640
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5640

Zařazen do skupin:
Rovnice řešené rozkladem na součin
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Radka Jeništová
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Řešte rovnici  

Řešení příkladu


Rovnici budeme řešit rozkladem na součin pomocí postupného vytýkání:

Součin je roven nule, je-li aspoň jeden činitel nula:


Rovnice nemá řešení v oboru reálných čísel, ale v oboru čísel komplexních jsou kořeny:
Výsledek příkladu×