Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Zápis komplexního čísla v goniometrickém tvaru


Příklad č.:  5768
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5768

Zařazen do skupin:
Goniometrický tvar komplexního čísla
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Daniel Hanzlík
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


 Zapište komplexní číslo v goniometrickém tvaru:
 

Řešení příkladu


 Vypočítáme absolutní hodnotu komplexního čísla, následně určíme argument :
            
               
    
     
 Argument komplexního čísla je ze IV. kvadrantu. Z vlastností goniometrických funkcí plyne:
              neboli
 Po dosazení do předpisu pro goniometrický tvar komplexního čísla dostaneme:
            

Výsledek příkladu×