Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Obvod lichoběžníku


Příklad č.:  5787
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5787

Zařazen do skupin:
Početní úlohy s mnohoúhelníky
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Jiří Janda
Obtížnost dle autora:
2
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


V pravoúhlém lichoběžníku ABCD se základnami AB a CD a pravým úhlem při vrcholu B známe délky základen 12,5 cm a 10,3 cm a stranu d = 0,6 dm. Určete obvod lichoběžníku ABCD.

Řešení příkladu


a = 12,5 cm
c = 10,3 cm
d = 0,6 dm = 6 cm
o = ?

v = b
x = a - c = 2,2 cm

Obvod lichoběžníku ABCD je asi 34,38 cm.

Výsledek příkladu


34,38 cm
×