Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Grafické operace s vektory - krácení


Příklad č.:  5816
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5816

Zařazen do skupin:
Grafické operace s vektory
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Zuzana Lindovská
Obtížnost dle autora:
2
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Vektor je dán orientovanou úsečkou 
Vektor zakreslete a určete graficky .

Řešení příkladu


Zakreslíme vektory do souřadnicového systému 

Protože číslo rozšiřující vektor je větší než 0, budeme rozšiřovat ve směru vektoru (polopřímka AB).
Pozor číslo je ale menší než 1, proto budeme krátit (dělíme 3) v daném směru.

Výsledek příkladu


×