Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Grafické operace s vektory


Příklad č.:  5817
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5817

Zařazen do skupin:
Grafické operace s vektory
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Zuzana Lindovská
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Jsou dány vektory . Vektory zakreslete a graficky vytvořte vektor , pro který platí:

Řešení příkladu


Zakreslíme vektory do souřadnicového systému 

Provedeme grafický součet vektorů

Vektor (červený) , který jsme dostali součtem krátime 2

Výsledek příkladu


×