Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Grafické operace s vektory


Příklad č.:  5820
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5820

Zařazen do skupin:
Grafické operace s vektory
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Zuzana Lindovská
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Vektor  je dán orientovanou úsečkou  a vektor .
Vektory zakreslete a graficky vytvořte vektor , pro který platí:


Řešení příkladu


Zakreslíme vektory do souřadnicového systému

Provedeme grafický součet vektorů

Vektor (červený) , který jsme dostali součtem, krátíme 3

Výsledek příkladu


×