Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Soustavy lineárních nerovnic se dvěma neznámými - graficky


Příklad č.:  5830
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5830

Zařazen do skupin:
Soustavy lineárních nerovnic se dvěma neznámými
Stupeň školy:
2.stupeň ZŠ,
Středoškolský


Autor:
Zuzana Lindovská
Obtížnost dle autora:
Nelze určit
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Řešte graficky soustavu lineárních nerovnic:


Řešení příkladu


Řešíme stejně jako rovnice. Zobrazíme každou nerovnici zvlášť.
  převedeme na funkci (vyjádříme z nerovnice y): .
Přímka nám rozdělí rovinu na dvě části.
Dosazením bodu rozhodneme, ketrá polorovina odpovídá zápisu nerovnice.
Odpovídající polorovinu vyšrafujeme.


 převedeme na funkci x = 5


Výsledek vyčteme spojením obou grafů, je to jejich průnik (společná část).

Výsledek příkladu
×