Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Soustavy lineárních nerovnic se dvěma neznámými - graficky


Příklad č.:  5834
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5834

Zařazen do skupin:
Soustavy lineárních nerovnic se dvěma neznámými
Stupeň školy:
2.stupeň ZŠ,
Středoškolský


Autor:
Zuzana Lindovská
Obtížnost dle autora:
Nelze určit
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Řešte graficky soustavu lineárních nerovnic:


Řešení příkladu


Řešíme stejně jako rovnice. Zobrazíme každou nerovnici zvlášť.
 převedeme na funkci (vyjádříme z nerovnice y) .
Přímka nám rozdělí rovinu na dvě části.
Dosazením bodu rozhodneme, ketrá polorovina odpovídá zápisu nerovnice.
Odpovídající polorovinu vyšrafujeme.


 převedeme na funkci 


Výsledek vyčteme spojením obou grafů, je to jejich průnik (společná část).

Výsledek příkladu


×