Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Dělení mnohočlenů


Příklad č.:  5844
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5844

Zařazen do skupin:
Dělení mnohočlenů
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Daniel Hanzlík
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Dělte a uveďte podmínku pro dělitele:
 

Řešení příkladu


Určíme podmínku pro dělitele: .
Dělíme podle následujícího postupu. První člen dělence vydělíme prvním členem dělitele, tzn. .
Podílem  pak vynásobíme všechny členy dělitele a výsledek  odečteme od členů dělence:
   
 
       
Sepíšeme pak další členy dělence a celý postup opakujeme, až dostaneme po odečtení výraz, jehož stupeň je nižší než stupeň dělitele:
    
  
        
            
                       
                           
                                    
Poslední rozdíl  má nižší stupeň než dělitel , proto dělení ukončíme.
Mnohočlen  je částečný podíl a jednočlen  se nazývá zbytek dělení.
Zkouškou se přesvědčíme o správnosti výsledku:
 
                                                         

Výsledek příkladu
×