Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Dělení mnohočlenů


Příklad č.:  5845
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5845

Zařazen do skupin:
Dělení mnohočlenů
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Daniel Hanzlík
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Dělte a uveďte podmínku pro dělitele:
 

Řešení příkladu


Určíme podmínku pro dělitele: .
Poté dělíme podle následujícího postupu. První člen dělence vydělíme prvním členem dělitele, tzn. .
Podílem  vynásobíme všechny členy dělitele a výsledek  odečteme od členů dělence:
 
  
     
Sepíšeme pak další členy dělence a postup opakujeme, až dostaneme po odečtení výraz, jehož stupeň je nižší než stupeň dělitele:
 
  
      
          
                           
                           
                                      
Poslední rozdíl  má nižší stupeň než dělitel, proto dělení ukončíme.
Mnohočlen  je částečný podíl, jednočlen  je zbytek po dělení.
Nakonec se zkouškou přesvědčíme o správnosti výsledku:
 
                                                              

Výsledek příkladu
×