Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Dělení mnohočlenů


Příklad č.:  5858
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5858

Zařazen do skupin:
Dělení mnohočlenů
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Daniel Hanzlík
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Dělte a uveďte podmínku pro dělitele:
 

Řešení příkladu


Určíme podmínku pro dělitele: 
Potom dělíme podle následujícího postupu. První člen dělence vydělíme prvním členem dělitele, tzn. .
Podílem  vynásobíme všechny členy dělitele a výsledek  odečteme od členů dělence:
   
 
       
Následně sepíšeme členy dělence a celý postup opakujeme, až dostaneme po odečtení výraz, jehož stupeň je nižší než stupeň dělitele:
   
 
      
        
                       
                      
                                   
O správnosti výsledku se přesvědčíme zkouškou:
 
                                         

     

Výsledek příkladu
×