Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Dělení mnohočlenů


Příklad č.:  5859
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5859

Zařazen do skupin:
Dělení mnohočlenů
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Daniel Hanzlík
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Dělte a uveďte podmínku pro dělitele:
 

Řešení příkladu


Určíme podmínku pro dělitele: .
Pak dělíme podle následujícího postupu. První člen dělence vydělíme prvním členem dělitele, tzn. .
Podílem  následně vynásobíme všechny členy dělitele a výsledek  odečteme od členů dělence:
   
 
      
Sepíšeme další členy dělence a celý postup opakujeme, až dostaneme po odečtení výraz, jehož stupeň je nižší než stupeň dělitele:
   
  
     
         
                          
                       
                                
                                
                                            
Mnohočlen  je částečný podíl, jednočlen  je zbytek dělení.
O správnosti řešení se přesvědčíme zkouškou:
 
                                                         

Výsledek příkladu
×