Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Objem


Příklad č.:  5867
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5867

Zařazen do skupin:
Objemy a povrchy těles
Stupeň školy:
2.stupeň ZŠ

Autor:
Petr Jaroš
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Na obrázku je nakreslena modrá krychle a červenou barvou je vyznačen trojboký jehlan. Jakou částí krychle je vyznačený trojboký jehlan?

          

Řešení příkladu

          
                              
                              
                             

Trojboký jehlan tvoří jednu šestinu krychle.

Výsledek příkladu


Trojboký jehlan tvoří  krychle.
×