Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Čtení z grafu


Příklad č.:  5952
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5952

Zařazen do skupin:
Způsoby zadání funkce
Stupeň školy:
2.stupeň ZŠ

Autor:
Petr Jaroš
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Na grafu je znázorněna rychlost tělesa jako funkce času. Na ose x je vyznačen čas t (v sekundách), na ose y rychlost v (v metrech za sekundu).
Přečti z grafu:
a) jak dlouho od začátku pohybu těleso zvyšovalo svoji rychlost
b) jak dlouho se těleso pohybovalo rovnoměrnou rychlostí a jak dlouho rychlostí
c) jaké nejvyšší rychlosti těleso dosáhlo a v které to bylo sekundě od začátku pohybu.

×

Řešení příkladu není k dispozici

Výsledek příkladu


a) 
b) 5 sekund a 2 sekundy
c) 
×