Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Definiční obor a graf funkce


Příklad č.:  5966
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5966

Zařazen do skupin:
Způsoby zadání funkce
Základní vlastnosti funkcí
Definiční obory funkcí
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Kateřina Červenková
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Určete definiční obor funkce a sestrojte její graf.

Řešení příkladu


Určete definiční obor funkce a sestrojte její graf.
Definiční obor:
Protože ve jmenovateli zlomku nesmí být nula, je možné dosadit za x jakékoliv číslo kromě .
Je tedy

Graf funkce
Před sestrojením grafu upravíme rovnici funkce:
Graf naší funkce je shodný s grafem lineární funkce , avšak s přihlédnutím k definičnímu oboru (musíme vynechat hodnotu pro x = -3.

Výsledek příkladu
×