Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Definiční obor a graf funkce


Příklad č.:  5967
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5967

Zařazen do skupin:
Lineární lomená funkce a její graf
Základní vlastnosti funkcí
Definiční obory funkcí
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Kateřina Červenková
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Určete definiční obor funkce a načrtněte její graf

Řešení příkladu


Určete definiční obor funkce a načrtněte její graf
Definiční obor
Ve jmenovateli zlomku nesmí být nula, je tedy
Definiční obor je

Graf funkce
Graf funkce je na definičním oborem shodný s grafem funkce, kterou dostaneme úpravou rovnice funkce:
Funkce je lineární lomená funkce, jejím grafem je rovnoosá hyperbola umístěná v souřadném systému tak, že je její střed v bodě .

Výsledek příkladu×