Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Definiční obor a graf funkce


Příklad č.:  5969
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5969

Zařazen do skupin:
Základní vlastnosti funkcí
Definiční obory funkcí
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Kateřina Červenková
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Určete definiční obor funkce a sestrojte její graf

Řešení příkladu


Určete definiční obor funkce a sestrojte její graf
Definiční obor
Máme zde dvě podmínky současně: výraz pod odmocninou musí být nezáporný a jmenovatel zlomku nesmí být roven nule.
Platí tedy:


Graf funkce
Graf funkce je v jejím definičním oboru shodný s grafem funkce, kterou dostaneme úpravou rovnice funkce:

Zde musíme využít vlastnost absolutní hodnoty, funkce se nám rozdělí v nulovém bodě na dvě části:


Výsledek příkladu
×