Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Geometrická posloupnost


Příklad č.:  5984
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5984

Zařazen do skupin:
Geometrická posloupnost
Logaritmické rovnice
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Kateřina Červenková
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Určete neznámé číslo x tak, aby čísla  tvořila následující členy geometrické posloupnosti.

Řešení příkladu


Určete neznámé číslo x tak, aby čísla  tvořila následující členy geometrické posloupnosti.
V geometrické posloupnosti je podíl dvou po sobě jdoucích členů konstantní. To nám umožní vytvořit rovnici:


Rovnici řešíme substitucí , platí podmínky 


Návrat k substituci:

Výsledek příkladu


Úloha má dvě řešení: 
×