Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Velikost úhlu vektorů


Příklad č.:  5994
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5994

Zařazen do skupin:
Úhel vektorů
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Daniel Hanzlík
Obtížnost dle autora:
3
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Určete velikost úhlu vektorů:
 

Řešení příkladu


Velikost úhlu vektorů  vypočítáme dosazením do vzorce:
 
Nejprve určíme skalární součin vektorů:
 
        
Dále určíme velikosti obou vektorů:
 
 
Následně dosadíme do výše uvedeného vzorce:
 
        
Vektory svírají úhel .

Výsledek příkladu
×