Investice do rozvoje vzdělávání
   Tisknout

Kolmost dvou vektorů


Příklad č.:  5996
www.SbirkaPrikladu.eu/p/5996

Zařazen do skupin:
Početní operace s vektory, velikost vektoru
Stupeň školy:
Středoškolský

Autor:
Daniel Hanzlík
Obtížnost dle autora:
2
Obliba dle uživatelů:

Zadání příkladu


Určete neznámou souřadnici  tak, aby vektory byly k sobě kolmé:
 

Řešení příkladu


Podmínkou kolmosti vektorů  je:  neboli .
Do výše uvedeného vztahu dosadíme a souřadnici  vypočteme z lineární rovnice:
 
       
          
                    
                             
                               
Je-li  pak,  a vektory  jsou kolmé.
                       

Výsledek příkladu
×